Fokusområden

Elite North Sport är en studie där vi vill följa studenternas idrotts- och motionsvanor i relation till studiesituation samt undersöka vilka konsekvenser som kombinationen elitidrott och akademiska studier har för framtida fysisk aktivitet, hälsa och yrkeskarriär. Vi vill följa studenter från att de börjar sina studier vid Umeå universitet till efter avslutade studier.

Fokus för Elit Sport North-projektet är att undersöka följande individuella och sociala villkor över tid:

 • Målsättningar, motiv och motivation
 • Tränings- och studiesituation
 • Upplevelsen av tränare, tränings- och studiekamrater
 • Idrotts- och studieutfall
 • Hälso- och kostvanor
 • Skadeincidens
 • Fysiologisk status
 • Personlighet
 • Välbefinnande och stress
 • Boende och familjesituation
 • Socioekonomiskstatus
 • Stödsystemet

I basstudien fyller samtliga studiepersoner i en webbaserad bakgrundsenkät som baseras på ovanstående variabler. Därefter följer en kortare årlig uppföljningsenkät samt en avslutande enkät några år efter avslutade studier. Samtliga enkäter utförs digitalt. Utöver enkätundersökningarna används eventuellt data från de fysiologiska tester som studenterna med Riksidrottsuniversitetsavtal ändå genomför i sin ordinarie träning. Inga extra tester tillkommer med studien.